Kontaktliste trenere 2021/22: 

2014-15/OIL intro: Øyvind Løbak Fladsrud 915 19 866

2012-13: Trenere: Vegard Hamre Sveen 934 21 94Bjørnar Mickelson 450 2537 Elin Korstad Larshaugen 970 17896, Øystein Bjørke Olsen 90561657

2010-11:Trenere: Øyvind Løbak Fladsrud 915 19866, Henning Jordheim 970 93470

2008-09:Trenere: Nils Fredrik Stenseth 413 02 295, Helge Hatlemark 401 01 676

 

Team Treski/06-07:  Erik Kleven 911 05 184, Trygve Bjerke 928 91 85 

Junior: Stine Olsen Kirkevik 413 12171