Velkommen som medlem i Ottestad Ski!

OIL ski har en flott treningstrase i Ottestad Idrettspark ved tilstrekkelig snømengde. Vi kjører også opp alle skiløypene i nærmiljøet når det er forhold til det. Vi vil skape skiglede for både store og små i Ottestad! Vi trener også på Budor skistadion (Løten/Nordbygda), et veldig flott anlegg for variert lek og trening.

KVELDSMAT

Alle barne- og ungdomsgrupper har trening mandager med tilbud om kveldsmat når vi trener i Idrettsparken. Vi vet at den sosiale siden av treningen er viktig. Tilbudet om kveldsmat rundt et felles bord er populært! Det koster 20 kr. (Kveldsmat-tilbudet har vært avlyst under korona-pandemien, men vi håper å starte opp igjen i 2021-22-sesongen)

Vi må ha hjelp av dere foreldre til dette arbeidet, og dugnadsliste settes opp. Det vil også være en egen kveldsmatansvarlig som setter dere i gang.

PRISER sesongen 2021/22

For å delta i våre aktiviteter, må du være medlem av idrettslaget. I tillegg betales en aktivitetsavgift til treningsgruppa:

Alder/ treningsgruppe Pris hel sesong (kr)

G/J6-førskole  SKILEIK 

G/J7   - SKILEIK I+(f.2015)

G/J8   - SKILEIK II (f.2014)

G/J9-10 (f.2013-12)

G/J11-12 (f.2011-10)

G/J13-14 (f.2009-08)

G/J15-16 (f.2007-06)

Junior/senior aktiv

Turlangrenn 17+

Basisgruppe ungdom

0

(Del av OIL intro)

(Del av OIL intro)

1000

1200

1600

1800

2600

(500)

(500) 

 


 

AKTIVITETSAVGIFTEN DEKKER:

- Treningsaktiviteter (felles treninger mandager, sirkeltreninger onsdager og barmark fredager er basis i treningstilbudet for alle)
- Klubben betaler deltakeravgifter på de fleste skirenn
- Støtte til deltakelse på miljø- og treningssamlinger, i regi av klubb eller krets
- Felles buss og opplegg i forbindelse med Birken
- Gir gode medlemsfordeler

FELLES DUGNAD:

 • Kveldsmat
 • Dugnad på arrangementer:
 • Ottestadrennet desember
 • Klubbrenn på Gåsbu– januar til mars – 4 vakter per renn.
 • Hamar sommerskiskole ( uke 32)
 • Ottestadstien rundt – siste helg i oktober.
 • I tillegg er det fra 2021 obligatorisk for alle medlemmer å selge OIL julekalender. 100 kr/stykk. 5 kalendere per person. Maks 10 kalendere per familie. Dette som et viktig bidrag til driftskostnadene i skigruppa.


Det settes opp en dugnadsliste som involverer alle foreldre/foresatte for å fordele trivelige dugnader på alle i klubben – dette vil både skape miljø og oppleves som riktig for dem som «alltid» er med! Hvis man er forhindret, skaffer man vikar/bytter med andre og melder til ansvarlig hvem man har byttet med.

SKIRENN

Vi oppfordrer alle utøvere til å bli med på skirenn! Ottestad ski arrangerer sammen med de andre skiklubbene i området skirenn på Gåsbu en del onsdager gjennom sesongen. Disse rennene har egen påmelding via hjemmesiden til Vang skiløperforening i forkant av det aktuelle rennet, http://vangski.no/Langrenn. I tillegg er det gjennom vinteren både lokale skirenn og større skirenn i helgene. Det sendes ut en liste over foreslåtte prioriterte renn som vi håper mange vil være med på, se også hjemmesidene for dette. På disse rennene og en god del andre renn vil det være tilbud om smørehjelp. For påmelding viser vi til infoskriv om påmelding til skirenn via Min idrett, se under "medlem" på hjemmeside. Ikke nøl med å spørre om hjelp hvis dette er vanskelig i starten!

SPORT1 Olrud og CC Stadion

Sportsbutikken selger våre klubbklær og gir oss rabatterte priser på klær- og utstyr. Det skal lønne seg for våre medlemmer å handle på Sport1! Se andre medlemstilbud på medlemsfordeler og medlemsfordeler. Våre fine klubbklær kan bestilles, men i avgrensede tidsperioder, beskjed blir gitt.

UTSTYR

Vi ønsker å spre skiglede for alle og vil gjerne tone ned utstyrsfokuset. Det er viktig å ha skiutstyr som tåler å bli brukt! Medio november arrangerer OIL ski sammen med andre skiklubber i området «Byttedagen», der liten og stor kan komme og kjøpe og selge brukt vintersportsutstyr. På OILs felles nettside er det en kjøp- og salgside for brukt sportsutstyr: kjøp og salg

FAMILIEWEEKEND på Venabu

Vi har i mange år hatt en årlig miljøsamling på Venabu. Den arrangeres første helg i desember. Dette er en populær helg med en fin blanding av trening og sosialt samvær, masse hygge og muligheter til å bli kjent. Vi oppfordrer alle til å bli med!

BILDER

På noen arrangementer vil det bli tatt bilder. Gi beskjed til trener om du IKKE ønsker at barnet ditt skal bli avbildet.

VI SER FREM TIL EN AKTIV OG SPENNENDE SKISESONG OG ER GLAD FOR AT DU ER MEDLEM I OIL SKI NB! For å få viktig informasjon er det nødvendig at barnet ditt er registrert i OIL ski i MinIdrett. Dersom du ikke registrert ennå, vennligst gå inn på www.minidrett.no og følg instruksjonen for innmelding.

Aktivitetsavgift for voksne (Turlangrenn 17+)

Treningsavgiften for voksne er på 500 kr/sesong. Vi definerer følgende som aktive medlemmer av gruppen: 

 • Du som er medlem av Ottestad ski for å løse lisens for å delta på turrenn.
 • Du som deltar på basis styrketrening på onsdager.
 • Du som benytter deg av Ottestad ski sin buss til Birken.
 • Alle aktive medlemmer har rett til å benytte seg av våre medlemsrabatter på Sport1 inkl. klubbtøy

Er du ikke en av disse, men synes generelt det er flott at vi har en skigruppe som tilrettelegger for vinteraktivitet i Idrettsparken, og har lyst til å støtte skigruppen? Da er du hjertelig velkommen til å definere deg som aktivt medlem og til å betale en aktivitetsavgift på kr 500. Trenere og andre med tillitsverv anses som aktive uten å betale medlemskap.