Saker til årsmøtet 6. april

Postet av Ottestad IL den 1. Apr 2016

Det innkalles til årsmøtet i Ottestad IL på klubbhuset onsdag 6. april 2016 kl. 20.00

Vi starter møtet med å overreke bragdmerker til de av årets bragdmerkevinnere som ikke hadde anledning til å komme på bragdmerkefesten.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne møteinnkalling og sakliste
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. Vedlegg 1
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Vedlegg 2a, 2b, 2c, 2d
 6. Vedta ny lov for Ottestad IL Vedlegg 3
 7. Lån til kunstgressdekke Vedlegg 4
 8. Fastsette medlemskontingent for 2016. Vedlegg 5. Gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 9. Vedta idrettslagets budsjett. Vedlegg 6
 10. Etablering av innebandygruppe. Vedlegg 7
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Vedlegg 8
 12. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Vedlegg 9
 13. VALG Vedlegg 9

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.